Reference

1. Kovgrad d.o.o., Bužim, Asfaltna baza
 
2. AB beton d.o.o., Gračanica, Silos za beton – kamion mikser
   
3. Vitales d.o.o., Bihać, Abrol kontejner
   
4. Galić promet d.o.o., Bihać, BiH, Betonara i silosi
     
5. Kuvvet d.o.o., Kalesija, BiH, Betonara i silosi
     
6. Tivet, Crna Gora, Betonara
   
7. Fis d.o.o., Vitez, BiH, Abrol kontejner
     
8. Komunalna preduzeća, BiH, Kontejner 5 m3, 20 m3
 
9. Komunalna preduzeća, Slovenija, Kontejner 5 m3, 20 m3
 
10. Kupac Slovenija, tvornica peleta, Abrol kontejner